هوش مصنوعی و احساسات

0

بیگ بنگ: در زمینه هوش مصنوعی،شبیه سازی تفکر منطقی کار سخت تری است یا شبیه سازی عواطف و احساسات؟ اکثر مردم، احساسات را خیلی پیچیده تر از تفکر می دانند، ولی آیا واقعاً همین طور است؟ “ری کورزوایل”در مصاحبه ای با استادش “ماروین مینسکی” این سؤال و مباحث دیگری در زمینه هوش مصنوعی را بررسی می کنند.ماروین مینسکی مؤلف کتاب ماشین احساسات(The Emotion Machine) است. گفتگوی کامل را در اینجا مشاهده کنید

ترجمه زیرنویس: حمید شکری / بیگ بنگ