Tagged: ویدئوی علمی

0

جوشکاری در فضا

بیگ بنگ: جوشکاری در فضا به چه روشی انجام می شود؟ آیا ابزارآلاتی که در زمین جوشکاری شده اند، با قرارگیری در موقعیت فضا دچار مشکل می شوند؟ ترجمه: امیر سلیمانی/ سایت بیگ بنگ...

0

آیا ما آزادی اراده داریم؟

بیگ بنگ: ما احساس آزادی داریم، احساس می کنیم تمام تصمیماتی که منجر به اعتقادات و اقدامات می شود را براساس انتخاب خودمان می گیریم، اما ایا واقعا چنین است؟ در این ویدئو این...