Tagged: دانلود ویدئو Vsauce

3

آیا سایه وزن دارد؟

بیگ بنگ: مایکل استیونز صاحب کانال یوتیوب ویساس(Vsauce) این بار در خصوص این صحبت می کند که آیا سایه وزن دارد و دیدگاه های علمی در این خصوص را بررسی می کند. ترجمه: حمید...